Nieuws

21 december 2016
In het Verdrag van Istanbul staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. Nederland heeft dit verdrag in november 2016 geratificeerd. Omdat...
15 december 2016
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld. Vooral als er gevaar dreigt. Soms is opvang nodig in de vrouwenopvang, in de eigen of in een andere...
15 december 2016
Een kloeke stapel papieren producten, van regiovisie tot kwaliteitsdocument. Dat is op het eerste gezicht de opbrengst van het programma RegioAanpak Veilig Thuis. Maar de feitelijke winst zit een...
14 december 2016
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat op de kaart in gemeenten. Ze zien het belang en zijn in de praktijk actief om hun regiovisies levend en actueel te houden. Dat concluderen...
14 december 2016
Het bestrijden van vrouwelijke genitale verminking is een taak van gemeenten. Maar hoe pak je dit aan? De VNG heeft er een factsheet over gemaakt.  Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het...
13 december 2016
Hoeveel cliënten helpt de vrouwenopvang na huiselijk geweld? Hoe lang duurt de hulpverlening? Hoeveel vrouwen komen uit een andere gemeente? Op deze veelvoorkomende vragen zijn nu antwoorden te geven...
13 december 2016
Ja, er zijn flinke stappen gemaakt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar nee, het aantal slachtoffers van kindermishandeling daalt niet. Hoe kan het anders voor een beter...
26 juli 2016
De Monitor Aanpak Kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is uitgebreid. Het gaat nu niet alleen om kindermishandeling maar om al het huiselijk geweld. De monitor is een instrument...
28 juni 2016
Hoe promoten en ondersteunen gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties? De AWJTwente inventariseerde dit samen met de Academische Werkplaats...
22 juni 2016
Goedbezocht, geanimeerd en nuttig. In mei en juni hield het programma RegioAanpak Veilig Thuis regiobijeenkomsten in Zwolle, Eindhoven en Amsterdam.  Onderwerpen die aan de orde kwamen waren Veilig...
22 juni 2016
Hoe gaat het in de praktijk met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat gaat goed? Wat zijn knelpunten bij de uitvoering van het beleid in de regiovisies? Regioconsulenten Rinske...
2 juni 2016
Mensen worden steeds ouder en ouderen blijven langer thuis wonen. Dit leidt tot meer gevallen geweld tegen ouderen in de privésfeer. Het is zaak de aanpak en preventie van ouderenmishandeling zoveel...
24 mei 2016
Voor de hulp en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld zijn Basis Kwaliteitseisen verschenen. Het betreft een handreiking voor gemeenten gemaakt door in opdracht van de VNG en de Federatie...
10 april 2016
Gemeenten kunnen als geen ander een beslissende rol spelen in een betere aanpak van kindermishandeling. Dat is nodig want nog steeds zijn er elk jaar 119 duizend kinderen slachtoffer. In de praktijk...
8 april 2016
Een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Henri Lenferink van Leiden beschreef vorig jaar welke verantwoordelijkheid gemeenten hebben voor slachtoffers van mensenhandel. Hoe moeten...
8 april 2016
Hoe werken de regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld uit in de praktijk? Programma RegioAanpak Veilig Thuis zet opnieuw een monitor uit om er een beeld van te krijgen. Deze monitor is het...
8 april 2016
Huiselijk geweld zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en plegers. Dat was bij de start in 2013 het doel programma RegioAanpak Veilig Thuis.  Op 8 december van dit jaar sluiten...
8 april 2016
Hulp aan vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang wordt professioneler. Dat is afgesproken in de Kwaliteitsimpuls (2014). Maar wat is ‘kwaliteit’? Hoe moet een vrouwenopvang werken om het goed te doen...
5 april 2016
In de vrouwenopvang worden kinderen beter begeleid. 17 van de 24 vrouwenopvangorganisaties doen dit volgens de methodiek Veerkracht. De Federatie Opvang evalueerde de aanpak. Kinderen, vrouwen en...
5 april 2016
In een halve dag helemaal op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen! Kom naar één van de regiobijeenkomsten van het programma RegioAanpak Veilig Thuis. Aan het precieze programma en de locaties...
5 april 2016
Vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld moeten - als het nodig is - terecht kunnen in de vrouwenopvang. Maar wat gebeurt er als er in de eigen regio geen plek is? Of als het te...
15 december 2015
‘Kinderen snappen wel degelijk iets van wat iedereen hier heeft meegemaakt. En dat heb ik dus ook... Je krijgt meer aan je hoofd dan een kind aan zijn hoofd mag hebben. En dat belemmert mij wel.’ (...
26 mei 2015
De aanpak van huiselijk geweld is onderdeel van het brede sociale domein. Om werk te kunnen maken van preventie en vroegsignalering moet de aanpak geworteld zijn in de basiszorg en in de wijken. Maar...
26 mei 2015
Niet alleen vrouwen, ook mannen hebben te maken met huiselijk geweld. Maar veel mannen vragen uit schaamte niet om hulp. De vier instellingen die opvang voor mannen aanbieden, willen het taboe...
20 mei 2015
Programma RegioAanpak Veilig Thuis wordt met een jaar verlengd tot eind 2015. Het doel van het programma is huiselijk geweld zoveel mogelijk voorkomen, veiligheid creëren en betere hulp voor...
20 mei 2015
Een enkele uitzondering daargelaten, is nu overal een regiovisie vastgesteld op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Een belangrijke aanzet om preventie en hulp daadwerkelijk te...
20 mei 2015
De omstandigheden voor kinderen in de vrouwenopvang moeten worden verbeterd. Kinderpostzegels stelt hiervoor geld beschikbaar, samen met een particulier vermogensfonds. Karin Matthijsse, Stichting...
20 mei 2015
Elke gemeente kan te maken krijgen met slachtoffers van mensenhandel. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten bij de opvang en zorg voor deze slachtoffers? Burgemeester Henri...
20 mei 2015
Op  1 januari 2015 is het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating van start gegaan. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen en andere hulpverleners kunnen hier terecht voor...
13 oktober 2014
Ongeveer 20% van de gemeenten heeft half oktober een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Een grote meerderheid van 71% is goed op streek. Hier is de...
13 oktober 2014
Een commissie onder leiding van burgemeester Henri Lenferink van Leiden gaat knelpunten en oplossingen in kaart brengen rond opvang van slachtoffers van mensenhandel. Welke rol spelen gemeenten bij...
30 september 2014
Hoe kunnen we uitkomsten van onderzoek (bijvoorbeeld het recente onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut) vertalen naar beleid en wat betekent dit voor de organisatie van de praktijk? Die vraag...
30 september 2014
In de Jeugdzorg bestaat een doorgeschoten neiging om veiligheidsrisico's af te dekken met steeds nieuwe regels. Het is van belang om te voorkomen dat regel op regel wordt gestapeld want dit leidt per...
26 september 2014
De gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de twaalf Drentse gemeenten is naar de colleges van B & W gestuurd om te worden vastgesteld. Het Drentse...
25 september 2014
Gemeenten en hulpverleners zijn op de goede weg. Tegelijkertijd is er nog ontzettend veel te doen om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te professionaliseren en effectiever te maken...
25 september 2014
Ambitie. Betrokkenheid en enthousiasme. Dat valt op bij de deelnemers aan de regiobijeenkomst in Eindhoven (18 september). Eén van de drie gezamenlijk bijeenkomsten van RegioAanpak Veilig Thuis, het...
25 september 2014
Hoe kun je als gemeente (meer) werk maken van huiselijk geweld en kindermishandeling? Bij deze masterclass, onderdeel van de Regiobijeenkomsten in september, krijgen deelnemers tips en trucs. Tijne...
25 september 2014
Hoe gaan de wijkteams straks om met huiselijk geweld? Hoe kunnen de AMHK’s de wijkteams ondersteunen?  De workshop over dit onderwerp bij de regiobijeenkomst in Eindhoven (18 september) is '...
22 augustus 2014
Wat maakt de aanpak van huiselijk geweld zo specifiek? Esther Smeulders hoeft er niet lang over na te denken. ‘Het is de spanning tussen enerzijds het uitgangspunt om de problematiek zo normaal...
7 juli 2014
Tijdens de regionale bijeenkomsten die we in september organiseren, besteden we ook aandacht aan het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de G4 heeft verricht naar de...
7 juli 2014
De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (V&J) vinden het belangrijk dat de aanpak van kindermishandeling continu op de agenda van gemeenten blijft...
7 juli 2014
Het  landelijk knooppunt  voor vraagstukken op het gebied van gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland, komt in Den Haag. Hulpverleners uit het hele land kunnen hier terecht voor...
3 juli 2014
Een jaar is verstreken sinds de gemeentelijke visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (Een veilig thuis) verscheen, een initiatief van de G4.  Bestuurders en mensen uit de...
23 juni 2014
De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. De ALV stemde hierover op 18...
20 juni 2014
Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. Raadsleden moeten weten wat de taken van de...
16 juni 2014
Het programma van de regiobijeenkomsten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat nu vast. We organiseren deze bijeenkomsten vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis samen met...
11 juni 2014
De VNG heeft alle gemeenten een brief gestuurd over de kwaliteitsimpuls in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Rijk, de Federatie Opvang en de VNG maakten hier op 14 mei...
23 mei 2014
Het rapport van de Kinderombudsman over preventie van kindermishandeling geeft nuttige handvatten en geeft helder aan waar gemeenten zich op kunnen richten bij hun aanpak. De VNG zegt blij te zijn...
16 mei 2014
Het ministerie van VWS, de VNG en de Federatie Opvang gaan samenwerken aan een kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld. Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt hiervoor vanaf 2015...
16 mei 2014
Veel belangstelling voor de workshop ‘Mijn kind hoeft niet hetzelfde mee te maken’ bij het landelijke congres over Vrouwenopvang op 13 mei in Utrecht. In steeds meer instellingen wordt gewerkt met de...
16 mei 2014
Bent u op zoek naar concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Kom dan naar een van de vier bijeenkomsten die komende periode in verschillende regio's worden...
14 mei 2014
Wat is kwaliteit in de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld? Hoe kun je kwaliteit inzichtelijk maken? De Federatie Opvang en de VNG maakten vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis...
14 mei 2014
De kracht van vrouwen zelf centraal zetten, zorgen dat vrouwen zelf de regie op hun bestaan houden en aan de slag met de hulpvraag van kinderen. Dat zijn enkele van de  belangrijke verbeteringen in...
12 mei 2014
Vroegsignalering en preventie. Daar moeten alle gemeenten actiever mee aan de slag dan ze tot nu toe hebben gedaan. Het is één van de rode draden in de concept Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en...
6 mei 2014
De regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland is in concept gereed. De visie is opgesteld door het CZW Bureau, het gezamenlijke Zeeuwse bureau voor...
22 april 2014
Door Rinkse Masselman Het is half april 2014. Nog acht maanden te gaan om een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling te maken. Trek daar de zomervakantie en de tijd voor het bestuurlijke...
12 februari 2014
Wat doen we regionaal wat doen we lokaal? Hoe beleggen we procesregie en casusregie in de verschillende fases van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Dat waren centrale vragen bij...
7 februari 2014
De wethouders van de centrumgemeenten kiezen voor een gezamenlijke aanpak van specifieke groepen. Dat betreft bijvoorbeeld de opvang van slachtoffers van eer-gerelateerd geweld die getraumatiseerd...
5 februari 2014
De wethouders van de centrumgemeenten hebben in hun overleg op 29 januari een keuze gemaakt voor de invoering van het nieuwe verdeelmodel van Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang. Vanaf 2015 wordt...
4 februari 2014
Een buiten zichzelf geraakte man wordt gedwongen opgenomen. De situatie in het gezin stabiliseert. Maar wat gebeurt er daarna? Is de verbinding tussen veiligheid en zorg goed geregeld in Nederland?...
21 januari 2014
Ze zijn nu ruim drie maanden aan de slag, onze implementatie-adviseurs Rinkse Masselman en Annette van Delft. Ze houden contact met de (centrum)gemeenten over de RegioAanpak Veilig Thuis en ze bieden...
21 januari 2014
Hoe verhoudt de regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zich tot de vorming van een regionaal AMHK? Veel (centrum)gemeenten worstelen met deze vraag.  Drie vragen aan...
21 januari 2014
Gemeenten zijn volop aan de slag met het maken van regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar er moet nog hard worden gewerkt om overal voor 1 januari 2015 een...
20 januari 2014
Wat gebeurt er precies bij de in-, door- en uitstroom van cliënten in de opvang? Vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis maakt de Federatie Opvang een monitor. Naar verwachting kan een groep met...
20 januari 2014
De instellingen in de opvang en de gemeenten zijn het op grote lijnen met elkaar eens over de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid voor de opvang. Een stakeholdersteam met vertegenwoordigers van...
14 januari 2014
Bent of gaat u aan de slag met het maken van een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Gebruik dan de handreiking van programma RegioAanpak Veilig Thuis. Bij deze...
19 december 2013
De regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft  een gezamenlijke visie op de aanpak van geweld in huiselijke kring  opgesteld. De visie is verzonden naar de colleges van de...
18 december 2013
De (veiligheids)regio Hollands Midden heeft een Regiovisie op geweld in huiselijke kring. Binnen de regio zijn Leiden en Gouda de centrumgemeenten. De visie is mede gebaseerd op de G4-visie en op de...
10 december 2013
Ongeveer 75 vertegenwoordigers van gemeenten en ketenpartners in de regio Maastricht deden op 5 december mee aan de startbijeenkomst voor de regiovisie Aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties....
10 december 2013
Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur? Bij huiselijk geweld en kindermishandeling komen vraagstukken rond veiligheid en zorg bij elkaar. Binnen de programma's...
27 november 2013
In de regio Groningen hielden gemeenten, instellingen en ketenpartners op 13 november een startbijeenkomst voor het maken van een Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. De samenvoeging...
26 november 2013
Meer dan 600 mensen bezochten het landelijk Congres huiselijk geweld en kindermishandeling op 18 november in Nieuwegein. Gemeenteambtenaren, professionals uit het veld van de opvang, maatschappelijk...
24 november 2013
Gemeenten in de regio’s Arnhem en Achterhoek bespraken vorige week in Arnhem een concept regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een werkgroep met leden uit vijf...
22 november 2013
Transitiebureau Jeugd heeft een een digitale handreiking Kindermishandeling gemaakt. De handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij beleidsontwikkeling.  Met de decentralisatie van de...
7 november 2013
Centrumgemeenten krijgen ondersteuning bij de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Dat gebeurt in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen. Het ministerie van VWS heeft hiervoor...
7 november 2013
Zeven gemeenten gaan samenwerken met bijvoobeeld banken, notarissen en woningcorporaties om financiële uitbuiting te voorkomen. Dat gebeurt in het kader van pilots van actieprogramma Ouderen in...
29 oktober 2013
Het ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Het programma helpt gemeenten bij het opzetten van Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)...
29 oktober 2013
Programma RegioAanpak Veilig Thuis heeft nu twee adviseurs in huis die gemeenten kunnen adviseren en ondersteunen bij het maken en implementeren van een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld...
28 oktober 2013
De wethouders van centrumgemeente Rotterdam en de regiogemeenten waren op 16 oktober bij elkaar om een besluit te nemen over het opstellen van een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en...
22 oktober 2013
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik houdt van 18 tot en met 23 november de Week van Kinderen Veilig. In deze week is er een aantal activiteiten zoals het landelijk congres Huiselijk...
22 oktober 2013
Wat versta je onder kwaliteit? Met die vraag van projectleider Ernie van Dooren begon half september het traject voor het opstellen van een kwaliteitsdocument Vrouwenopvang. (Beleids)medewerkers van...
9 oktober 2013
Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan. Het...
1 oktober 2013
De handreiking Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling helpt gemeenten om in hun regio tot afspraken te komen. In het stuk staan handvatten en keuzemogelijkheden. De handreiking is bedoeld...
25 september 2013
Het aantal mishandelde kinderen is in de afgelopen jaren niet gedaald. Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) heeft in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem en Breda onderzoek gedaan naar de preventie van...
20 september 2013
De gemeenten in Drenthe zijn begonnen met het maken van één, gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze markeerden de start met een inspirerende bijeenkomst...
6 september 2013
Het programma van het Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling staat nu in grote lijnen vast. 's Morgens is er een discussie tussen Eileen Munro (London School of economics &...
27 augustus 2013
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet meldcode) is op 1 juli van dit jaar ingegaan. Gemeenten hebben daarbij een bijzondere rol. Welke ambtenaren vallen onder de wet...
2 juli 2013
Professionals in de zorg, maatschappelijke ondersteuning en opvang, onderwijs en justitie zijn per 1 juli 2013 wettelijk verplicht om te beschikken over een meldcode waarmee zij in actie kunnen komen...
30 juni 2013
Wat zijn de kwaliteitseisen voor goede opvang van slachtoffers van huiselijk geweld? Wat zijn daarbij de verwachtingen van gemeenten? En van de zorgaanbieders? Vanuit programma RegioAanpak Veilig...
28 juni 2013
Materiaal uitwisselen met collega's. Vragen hoe anderen iets hebben aangepakt, of juist een ander op weg helpen met een vraagstuk dat je zelf net bij de hand hebt gehad. Dat kan op onze LinkedIngroep...
28 juni 2013
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is volop in verandering: de decentralisaties en andere manieren van werken leiden tot veel dynamiek in de sector.  Wilt u met andere...
25 juni 2013
Gemeenten en  hulpverlenende organisaties in West-Brabant hebben hun samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld vorige week beklonken in een convenant. Het gaat om 18 gemeenten en meer dan 30...
24 juni 2013
Gemeenten krijgen de opdracht om op bovenlokaal niveau geïntegreerde Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's) te organiseren. Dit vloeit voort uit de nieuwe Jeugdwet. De...
14 juni 2013
Wat zijn de landelijke ontwikkelingen rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld? Hoe hangen ze met elkaar samen? Het staat beschreven in een nieuw factsheet van het transitiebureau...
10 juni 2013
De Regioaanpak van huiselijk geweld inpassen in de decentralisaties, hoe doe je dat? Het is een vraag die beleidsambtenaren flink bezighoudt. Dat bleek bij het ambtelijk overleg van 4 juni.  De visie...
10 juni 2013
De zomervakantie is een periode vol risico voor wie bang is te worden uitgehuwelijkt of achtergelaten in het land van herkomst. Het kabinet neemt daar een aantal maatregelen tegen. Eén daarvan is een...
9 juni 2013
Het was volle bak op dinsdag 4 juni bij de VNG. Zo’n dertig beleidsmedewerkers van centrumgemeenten voor vrouwenopvang en huiselijk geweld namen deel aan het ambtelijk overleg en workshops over het...
7 juni 2013
Wethouder Robin Baldewsingh (Den Haag) presenteert op 20 juni  de G4 visie Voor een veilig thuis. De nieuwe directieraadsvoorzitter van de VNG, Jantine Kriens, neemt het stuk in ontvangst. Dat...
7 juni 2013
  • Foto van euro's: munten en een 20€ biljet
Hoeveel geld krijgt uw gemeente voor vrouwenopvang en voor maatschappelijke opvang? U vindt het in de meicirculaire.  Sinds 2010 krijgen 43 gemeenten krijgen via een decentralisatieuitkering middelen...
31 mei 2013
De handreiking Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling helpt gemeenten om in hun regio tot afspraken te komen. In het stuk staan handvatten en keuzemogelijkheden.  De handreiking is...
31 mei 2013
Gecoördineerde samenwerking is noodzakelijk bij de aanpak van kindermishandeling. Een multidisciplinaire aanpak is nodig om sneller en effectiever hulp en veiligheid te kunnen bieden. Wat zijn de do'...
29 mei 2013
Welke verantwoordelijkheden hebben (centrum)gemeenten in de opvang van slachtoffers van mensenhandel? De Federatie Opvang bracht het in kaart omdat veel gemeenten hierover vragen hebben.  De...
29 mei 2013
Ouderen in veilige handen. Dat is het motto van een landelijke campagne tegen ouderenmishandeling. De vier ouderenbonden houden in samenwerking met het minsterie van VWS in het hele land workshops en...
24 april 2013
Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Waar zijn uw collega's in het land mee bezig? We zijn volop aan de slag met de voorbereidingen voor het...
23 april 2013
Hoe verbinden we de aanpak van huiselijk geweld met de drie decentralisaties? Wat willen we opnemen in onze regiovisie? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Op uitnodiging van beleidsadviseur Désirée...
11 april 2013
Gemeenten staan voor de opgave om regiovisies te maken voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van de middelen die het rijk beschikbaar...
10 april 2013
Elk jaar hebben ruim 200 duizend volwassenen, en ruim 100 duizend kinderen te maken met een ernstig onveilige thuissituatie. Een krachtige en snelle aanpak is cruciaal in situaties waarin acuut...
9 april 2013
Een Nederlands-Turkse man loopt gevaar omdat zijn familie erachter is gekomen dat hij homoseksueel is. Een vrouw van Marokkaans-Nederlandse vrouw moet onderduiken om te ontkomen aan een gedwongen...
8 april 2013
Even weg uit de hectiek van alle dag. Met de benen op tafel nadenken en meedenken over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Wat zijn succesvolle...
7 april 2013
Hoeveel geld geeft u uit aan vrouwenopvang? Waar wordt dit geld precies aan besteed? Waar komen de mensen in uw opvanginstelling vandaan? Binnenkort krijgt u als gemeente of opvanginstelling een...