Deelnemers regiobijeenkomst, wat nemen zij mee?

25 september 2014

Ambitie. Betrokkenheid en enthousiasme. Dat valt op bij de deelnemers aan de regiobijeenkomst in Eindhoven (18 september). Eén van de drie gezamenlijk bijeenkomsten van RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en het Verwey-Jonker Instituut. Wat vinden de deelnemers opvallend? Wat nemen ze mee? Een greep uit de reacties.

Martha mensen (Jongerenwerk Dordrecht)

‘Ik ben onder de indruk van de notie ring the bell. Veel mensen weten dat huiselijk geweld bestaat, maar kunnen niet geloven dat het ook gebeurt in hun eigen straat. Kinderen zijn vaak diep teleurgesteld in hun sociale omgeving omdat de buren moesten weten dat er iets gebeurde, maar dat ze niet ingrepen. Ring the bell is dat je als buur, leraar of jongerenwerker de eerste stap zet om geweld bespreekbaar te maken. Dat is wat ik meeneem.’

Kees de Meij, teammanager bureau Jeugdzorg

‘De wetenschap onderbouwt wat professionals al vermoedden: het doorbreken van huiselijk geweld is een zaak van lange adem. Uit één van de geciteerde onderzoeken blijkt dat langdurige intensieve hulp werkt, alleen komt langdurige hulp in de reguliere zorg nauwelijks voor. Verder is het goed dat het belang van melden veel aandacht krijgt. De meldcode is een zaak van ons allemaal, we moeten professionals trainen en coachen om signalen zelf op te pakken. Dat is een verplichte eerste stap in de meldcode.’

Irene Stehouwer (stagiare Jongerenwerk)

‘Ik kijk ervan op dat het geweld vaak blijft, terwijl mensen al in de hulpverlening zitten. En dat in zo’n hulpverleningstraject de vraag of de situatie nog veilig is, vaak niet meer aan de orde komt. Het lijkt zo logisch dat de veiligheidsvraag steeds op tafel moet komen. Ik heb nog niet veel werkervaring, maar dit ga ik onthouden voor mijn hele loopbaan.’

Frank Merkx, beleidsmedewerker Regiopolitie Oost-Brabant

‘Voor mij is de les dat we de aanpak moeten opschuiven naar de voorkant. Zo kunnen we veel ellende voorkomen, dat is beter dan pleisters plakken. We weten tenslotte allemaal wat de oorzaken zijn waardoor het fout kan gaan. Maar we zitten nog volop in een cultuuromslag. Geweld achter de voordeur is niet privé, het is een publieke zaak. Dat bewustzijn moeten we nog meer uitdragen.’

Kerim Duygum, manger Integrale Veiligheid

‘Deze bijeenkomst is voor mij een ideale introductie in het vakgebied. Het onderwerp is voor mij nieuw omdat ik een collega vervang. Wat mij erg tegenvalt is dat de hulpverlening bij ernstig geweld in veel gevallen niet kan voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Dat gedrag zo taai is en moeilijk te veranderen.’

Koby Kooijmans, procesmanager Veiligheidshuis Brabant Zuid-Oost

‘Ik vind het belangrijk dat hulp in de helft van de gevallen wél helpt. We zijn er nog niet, maar hulp richt wel degelijk iets uit. Bij de wijkteams is het belangrijk dat er specialisten voorhanden zijn als het nodig is, generalisten moeten begeleid worden bij de aanpak van huiselijk geweld. Ik maak me een beetje zorgen of dat wel haalbaar is. Vaak speelt er veel in zo’n gezin en je kunt niet overal een specialist bijhalen. Waar ik benieuwd naar ben is het effect van het tijdelijk huisverbod, ik vraag me af of de hulp erna goed is geregeld, en wie dat coördineert. Dat verdient aandacht in de plannen van aanpak.’

Surendra Chotkan, Stichting Eigen Krachtcentrale

‘Het is goed dat er veel aandacht is voor het belang van het sociale systeem rond een gezin. Dat hulpverleners eerst nadenken hoe het sociale netwerk kan worden betrokken. Dat neemt niet weg dat gespecialiseerde hulp vaak ook nodig is.’

 

Joldy de Caluwe-Peters, juridisch beleidsmedewerker

‘Ik adviseer in mijn werk de burgemeester over het al dan niet verlengen van een tijdelijk huisverbod en ik voer eventuele procedures. Eén van de vragen bij een verlenging is of de hulpverlening op gang is gekomen. Daarover overleg ik met het Veiligheidshuis, maar op de hulpverlening zelf heb ik eigenlijk weinig zicht. Door deze bijeenkomst krijg ik een completer beeld wat er schuilgaat achter huiselijk geweld.’

Meer informatie